Aarti

GURUDEV’S AARTI

Jai Jai gurudeva, Aarti mangal meva
Aanand sukh leva, Jai Jai Gurudeva

Ek vrat doi vrat, teen char vrat, pancham vrat sohe
Bhavik jeev nistaran, surnar manbest pillows for side sleepers mohe -1

Dukh dohag sub har kar sadguru rajan pratibodhe
Sut laxmi var dekar, shravak kul sodhe -2

Vidhya pustak dharkar sadguru, mugal put tare
Bas kar jogan chosadh, panch peer sare-3

Beej padanti vari sadgune, samand jahze tari
Veer kiya vash bavan, pragate avtari -4

Jindutt Jinchand Kushal surishwar Kharataragaccha raja
Choraasi gacch puje, man vanchit taja -5

Mann shudh aarti kasht nivaran sadguru ki kijee
Jo mange so pave, jag me hire a writer for an essay yash leeje -6

Vikrampur me bhakat tumharo, mantra kaladhari
Nit uth dhyan lagavat, manvanchit fal pavat, Ramridhisari -7