Iktisa

GURU IKTISA

Shri guru dev dayal ko man me dhyan lagai,
Asht sidhi navnidhi mile , man vanchit fal pai,

Shri guru charan sharan me aauo, dekh daras essaywriter ati sukh paauo.
Dutt nam dukh bhanjanhara, bijli patr tale dharnara – 1

Upsham ras ka kand kahve, jo sumera fal nischay pave
Dutt sampati datar dayalu, nij bhaktan ke hi pratipalo -2

Bavan veer kyi vash bhari, tum sahib jagme jaikari.
Jogni chosath vashkar lini, cheap custom writing services vidhyapothi pragat kini -3

Panch peer sadhye balkari, punch nadi punjab majhari.
Andho ki ankhe tum kholi, gugo ko de dini boli -4

Guru vallabh ke pat virajo, surin me suraj sum sajo.
Jug me nam tumaro kahia, partigh surtaru sam sukh lahia – 5

Isht dev mere guru deva, guni jan muni jan karte seva
Tum sum aur dev nahi koi, jo mere hitkarak hoi -6

Tum ho surtaru wanchit data, maai nisdin tumere gun gata
Parbrahm guru ho permeshwar, alakh niranjan tum jagdishwar -7

Tum guru nam sada sukhdata, japat pap kotikat jata.
Krapa tumhari jin per hoi, dukh kasht nahi pave soi -8

Abhyadan data sukhsari, parmatam -puran brahmchari.
Maha shatki bal budhi vidhata, me guru nit uth tumehe manata -9

Tumhari mahima hi atibhari, tutinav nai kar dari.
Desh desh me thamb tumhara, sangh sakal ke ho rakhwala -10

Sarvesidhi nidhi mangal data, dev paari sab sis namata.
Somvar punam sukhkari, guru darshan ave narnari – 11

Guru chalne ko kia vichara, shravika rup jogni dhara.
Kiliujjani majhdhara, guru gun aginat kia vichara -12

Ho prassan dine vardana, sat jo pasre mahi darmeyana.
Yugprdhan jai jan hitkara, ambadd man churankardara -13

Mat ambika prket bhavani, mantra kaladhari guru gani.
Amavasya ko chand ugayo, dekh achhambho sabko auo – 14

Manidhari jinchand kakhve, jaaki sunijar mujh man chave.
Akbar ko abhakhya churaya, mugalput ko turant jilaya -15

Puje delhi me jo dhyave, sankat nahi supne me aave.
Asee dada sahab mere, hum chker charnan ke chere -16

Nishidin bheru gore kale, hajir hukam kade rakhwale.
Kushal karan lino avtara,sadguru maere sanidhkara -17

Dubti jahaj bhakt ki tari pankhi rup dharo hitkari
Sangh achambha manme lave, guru tub shubh vyeakhan sunave -18

Guruvani sun sab herkhaye, guru bhavtarentaren kahai.
Samyasunder ki panchnadi me, fat gai jahaj nai ki chin me -19

Ab hi sadguru meri bari, mujh sam patit n aur bhikhari
Shri jinchandsuri maharaja, chorasi gachj ke sirtaja-20

Shastra sidhant mahodadhi sare, jagam yugpradhan jaikare.
Bhattarak pad nam dharve,jai jai jai jai gunijan gave -21

Farak sahit guru ank batave, bhuka bhojan ann khilave.
Pyase bhake ko neer pilave,jaldhar un bela leave -22

Amrit jisa jal barsave,kabhi kal nahi padene pave.
Ann dhan se bharpur banave, putr pootra bahu sampati pave -23

Chamer yugal dhule sukhkari, chatra kirnia shobha bhari,
Raja rana sis namave, dev-pari sabhi gun gave-24

Purab pachim dakhshintai, utter sab dish ke mahi.
Jot jagti sada tumhari, kalp-taru satguru gandhari-25

Vijayindersuri surishwer raje,chdidar sevak sang saje
Jo yah iktisa gave ,sunder laxmi lila pave-26

Jo yah path kare chitlai, sadguru unkey sada sahai
Bar ak so aath jo gave, rajdand bandhan kat jave-27

Samvat aanth doi hazara, aaso teras shukr vara
Shubh mahurat var sigh lagan me, puran kino batt magan me-28

Sadguru ka smaran kare dhare sada jo dhyan
Prat utti pahilye pahte, hoi koti kalyan -29

Suno rattan chintamani, sadguru dev mahhan
Vandan shrigopal ka, lije vinay vidhan -30

Charan sharn me main rahu rakhiyo me ra dhyan
Bhul chuk mafi kar hi-mere bhagvan-31